Regulamin akcji promocyjnej "Kolejkowo rozdaje milion na wakacje"

 1. Organizator Promocji
  • Organizatorem akcji promocyjnej „Kolejkowo rozdaje milion na wakacje” jest Kolejkowo SA, z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra.
 2. Czas trwania Promocji
  • Promocja obowiązuje w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku.
 3. Uczestnicy Promocji
  • Promocja skierowana jest do gości indywidualnych, którzy zakupią bilety w okresie trwania promocji.
 4. Zasady Promocji
  • Każdy gość indywidualny, który zakupi bilet w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku, otrzyma rabat w wysokości 10 zł na kolejną wizytę.
  • Rabat można zrealizować wyłącznie na zakupy biletów online.
 5. Realizacja Rabatu
  • Rabat obowiązuje na zakupy biletów do dowolnej lokalizacji Kolejkowa: Wrocław, Gliwice oraz Modelarnia Kolejkowa w Jeleniej Górze.
  • Rabat jest jednorazowy i nie może być łączony z innymi promocjami ani rabatami.
 6. Warunki Użycia Rabatu
  • Rabat można zrealizować przy zakupie biletów online, wpisując odpowiedni kod rabatowy otrzymany przy poprzedniej wizycie.
  • Kod rabatowy należy wykorzystać podczas kolejnej wizyty, najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku.
  • Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani inne świadczenia.
 7. Przekazywanie Kodów Rabatowych
  • Kod rabatowy może być przekazany innym osobom, jednak nadal obowiązują warunki jego użycia określone w niniejszym regulaminie.
  • Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie kodu rabatowego przez osoby trzecie ponosi osoba, która go przekazała.
 8. Ograniczenie Ilości Kodów Rabatowych
  • Ilość kodów rabatowych jest ograniczona. Promocja trwa do momentu, gdy pula rabatów osiągnie łączną wartość jednego miliona złotych (1 000 000 zł).
  • Po wyczerpaniu puli, kody rabatowe nie będą już wydawane, nawet jeśli okres trwania promocji jeszcze się nie zakończył.
 9. Zwroty Biletów
  • Bilety objęte akcją promocyjną nie podlegają zwrotowi.
  • Zwrotowi nie podlegają bilety, do których został przyznany kod promocyjny.
 10. Postanowienia Końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz warunków promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Kontakt
  • W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z promocją, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@kolejkowo.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2024 roku.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.